Сагалдрага

№7 ТА ҮҮНИЙГ МЭДЭХ ҮҮ?

Сагалдрага
Монгол гэрийн сагалдрагыг хялгас, унгас, сураар хийдэг. Гэхдээ сураар хийх нь тун ховор, унгасаар нарийн эрч сайтай томож хийх, хялгасаар сүлжиж хийх нь элбэг байдаг. Сагалдрагын урт нэг төө орчим байдаг.

www.nomadpedia.org - Нүүдэлчдийн нэвтэрхий толь

77118844 | www.naadbrand.com