ЭРҮКЭ

Монгол гэрийн балар эртний хэлбэр, газар гэрийн нэр.
Бүрдэл хэсэг:
1. Ухсан нүх
2. Багана
3. Баганын оройд байрлах дам нуруу
4. Унины үүрэг гүйцэтгэх саваа моднууд
5. Бүрхүүл (Мод, холтос, өвс ургамал)