Насны үечлэл ба нэршил

Насны үечлэл ба нэршил

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Гэр хуарлах

Гэр хуарлах

Гэрийн модонд хээ угалз тавьж чимэглэх

ЭРҮКЭ

ЭРҮКЭ

Та үүнийг мэдэх үү

Навтас

Навтас

Та үүнийг мэдэх үү

Сагалдрага

Сагалдрага

Монгол гэрийн сагалдрагыг хялгас, унгас, сураар хийдэг. Гэхдээ сураар хийх нь тун ховор, унгасаар нарийн эрч сайтай томож хийх, хялгасаар сүлжиж хийх нь элбэг байдаг. Сагалдрагын урт нэг төө орчим байдаг.

Хүнхрээ

Хүнхрээ

Та үүнийг мэдэх үү?

Бөхөг гэр

Бөхөг гэр

Та үүнийг мэдэх үү?

Бахана

Бахана

Та үүнийг мэдэх үү?

Зазайх

Зазайх

Та үүнийг мэдэх үү?

Гэр гонхлох

Гэр гонхлох

Та үүнийг мэдэх үү?

Гэрийн буурь

Гэрийн буурь

Та үүнийг мэдэх үү?

Гэр ногтлох

Гэр ногтлох

Та үүнийг мэдэх үү