Насны үечлэл ба нэршил

Насны үечлэл ба нэршил

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Дэлгэрэнгүй
Гэр хуарлах

Гэр хуарлах

Гэрийн модонд хээ угалз тавьж чимэглэх

Дэлгэрэнгүй
ЭРҮКЭ

ЭРҮКЭ

Та үүнийг мэдэх үү

Дэлгэрэнгүй
Навтас

Навтас

Та үүнийг мэдэх үү

Дэлгэрэнгүй
Сагалдрага

Сагалдрага

Монгол гэрийн сагалдрагыг хялгас, унгас, сураар хийдэг. Гэхдээ сураар хийх нь тун ховор, унгасаар нарийн эрч сайтай томож хийх, хялгасаар сүлжиж хийх нь элбэг байдаг. Сагалдрагын урт нэг төө орчим байдаг.

Дэлгэрэнгүй
Хүнхрээ

Хүнхрээ

Та үүнийг мэдэх үү?

Дэлгэрэнгүй
Бөхөг гэр

Бөхөг гэр

Та үүнийг мэдэх үү?

Дэлгэрэнгүй
Бахана

Бахана

Та үүнийг мэдэх үү?

Дэлгэрэнгүй
Зазайх

Зазайх

Та үүнийг мэдэх үү?

Дэлгэрэнгүй
Гэр гонхлох

Гэр гонхлох

Та үүнийг мэдэх үү?

Дэлгэрэнгүй
Гэрийн буурь

Гэрийн буурь

Та үүнийг мэдэх үү?

Дэлгэрэнгүй
Гэр ногтлох

Гэр ногтлох

Та үүнийг мэдэх үү

Дэлгэрэнгүй